ONZE KEUZES

De wereld verandert continu. Ieder jaar trekt de stad nieuwe mensen die naar Groningen komen om te werken of te studeren. Stellen krijgen kinderen en ouderen zoeken een woning waarbij zorg geleverd kan worden. Ook veranderen rijksbeleid en de economische omstandigheden. Om de juiste dingen voor de stad te doen, stellen we iedere 3 jaar onze strategie bij.

Ons strategisch kader geeft antwoord op vragen als Wie zijn wij? Wat willen we bereiken? Hoe doen we ons werk?
Voor de periode 2020-2023 legden we ons beleid vast in 'Nijestee staat als een huis'. Want de stad blijft groeien, de vraag naar goede, betaalbare huizen ook. We willen dat er voor mensen met lagere inkomens iets valt te kiezen. Daarom groeien we de komende jaren op z’n Gronings: we gaan nieuwe betaalbare woningen bijbouwen omdat daar vraag naar is. De bestaande duurdere huurwoningen stoten we langzamerhand af. In beperkte mate verkopen we ook betaalbare huurwoningen. Het geld dat we met de verkoop verdienen steken we in verbetering en nieuwbouw.