VOOR WIE DOEN WIJ HET?

Daardoor zitten gezinnen in te kleine woningen en alleenstaanden in gezinswoningen. Om maar een voorbeeld te noemen. Voor starters op de huurdersmarkt is het niet eenvoudig; er zijn lange wachttijden.

Wij als woningcorporatie hebben als doel om te voorzien in woningen (comfortabel, duurzaam en betaalbaar) voor onze doelgroep van vandaag en morgen. Dit doen we al 100 jaar en we verwachten dat ook nog minstens 100 jaar te blijven doen. We deden dat in het verleden anders dan nu; in de toekomst zal het wéér anders zijn.

De geschiedenis leert dat vernieuwing van alle tijden is. De eerste echt sociale huurwoningen in Groningen werden in 1888 gebouwd door een van de eerste woningcorporaties van de stad: Werkmanssteun. Dit was de eerste écht sociale corporatie die ook bouwde voor de laagste-inkomensgroepen. Vernieuwend was ook dat de gemeente Groningen een rol speelde in de financiering hiervan. Dat maakte het voor Werkmanssteun eenvoudiger hun doelen te realiseren.

Nijestee zoekt weer – nog steeds – naar vernieuwingen. Omdat het anders moet. We geloven dat het anders kan. Voor onze bewoners.

Denk jij met ons mee?