WIE IS WARMTESTAD?

WarmteStad wekt duurzame warmte op en levert die aan bedrijven en woningen. WarmteStad is een 100% Gronings bedrijf. Het is voor 50% van het Waterbedrijf Groningen en voor 50% van de gemeente Groningen. WarmteStad heeft geen winstoogmerk. Het is geen commercieel bedrijf. Het geld dat klanten aan WarmteStad betalen, gebruikt WarmteStad om alle systemen te onderhouden. Ook verduurzaamt WarmteStad de systemen met dit geld.

WARMTESTAD HELPT VERDUURZAMEN

WarmteStad werkt aan het leveren van zo duurzaam mogelijke warmte. Wij kozen er daarom voor om woningen op WarmteStad aan te sluiten. Zo helpt WarmteStad bij het verduurzamen van onze woningen. Woningen die we op WarmteStad aansluiten, hebben geen gas meer nodig om te verwarmen.  

WARMTETARIEVEN

De afspraak die corporaties met WarmteStad hebben is dat een bewoner met een warmtenetaansluiting niet duurder uit mag zijn dan iemand die door een cv-ketel warmte en warm water krijgt. Die afspraak blijft ook nu overeind: warmte is goedkoper dan gas. De tarieven van WarmteStad zijn inmiddels aan de bewoners kenbaar gemaakt en zijn ook terug te vinden op de website van Warmtestad.

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN VERWARMEN

WarmteStad levert via verschillende systemen warmte aan onze woningen, namelijk:

  • In het noordoosten van de stad ligt het warmtenet van WarmteStad. WarmteStad pompt daar de warmte door ondergrondse leidingen naar haar klanten. De warmte komt uit de warmtecentrale op het Zernike terrein.

  • In andere delen van de stad levert WarmteStad warmte en kou via een systeem dat WKO heet. WKO staat voor Warmte-Koude Opslag. Dit systeem slaat in de zomer warmte op onder de grond. In de winter pompt het systeem die warmte weer naar boven. In de winter slaat het systeem kou op. Die koude zorgt in de zomer voor kouder water in de vloerverwarming. Een gezamenlijk systeem regelt de verbruikstemperatuur.

  • Ook heeft WarmteStad bronsystemen. Een bronsysteem lijkt op een WKO systeem, maar bij het bronsysteem regelt niet een gezamenlijke installatie de verbruikstemperatuur. Bij dit systeem gebeurt dat met een warmtepomp per woning.

WOONGEBOUWEN DIE WIJ AANSLOTEN OP WARMTESTAD

Nijestee sloot de afgelopen jaren al een aantal woongebouwen aan op één van de 3 warmtebronnen van WarmteStad, namelijk:

DE AFLEVERSET EN DE WARMTEMETER

Bij sommige systemen staat er in de woning een afleverset. Dit apparaat levert de warmte in de woning. Bij die afleverset bevindt zich ook een warmtemeter. De warmtemeter meet hoeveel Giga Joules (GJ) de bewoner verbruikt. Jaarlijks rekent WarmteStad het verbruik af met onze bewoners. Het is ook mogelijk dat er verschillende kleine warmtemeters zijn. Deze warmtemeters vinden zich op de radiatoren in de woning. Deze radiatormeters houden ook het verbruik bij. Afrekening vindt plaats op basis van die meters.

BLIJ MET WARMTESTAD

Bij Nijestee zijn we blij met WarmteStad omdat zij:

  • helpen bij het verduurzamen van onze woningen;

  • geen winstoogmerk hebben;

  • zeer bereid zijn om samen te werken;

  • openstaan voor onze ideeën om hun dienstverlening aan onze bewoners te verbeteren;

  • hart heeft voor de stad en voor de bewoners van Nijestee.

VERBETERING

Uiteraard kunnen we altijd verder ontwikkelen. Heb je ideeën over iets dat beter kan? Neem dan contact op met WarmteStad via klantenservice@warmtestad.nl of via (050) 368 87 00. Ook als je vragen hebt over facturen, voorschotten en storingen kun je WarmteStad bellen of mailen.