HOE WERKT WONINGRUIL?

Stap 1: Verzoek indienen
Je moet zelf iemand vinden die zijn of haar woning met jou wilt ruilen. Dat kan bijvoorbeeld via www.huisruilen.nl. Zodra je iemand hebt gevonden die de woning met je wilt ruilen, kun je een verzoek tot woningruil indienen. Nijestee bemiddelt niet in het vinden van een ruilwoning. Het duurt gemiddeld 6 weken voordat het verzoek helemaal is afgehandeld. Hoe sneller wij alle gegevens hebben, hoe sneller wij je kunnen helpen. Binnen 10 dagen nadat wij het aanvraagformulier ontvangen, maken we de nieuwe huurprijs bekend. Let op: de huurprijs van een woning wordt vaak aangepast bij een woningruil. Wanneer de huur hoger wordt, moet je nog steeds voldoen aan de regels van Passend Toewijzen. Daarbij kijken we naar de hoogte van je inkomen.

Stap 2: Nijestee neemt contact met je op
Een medewerker van Nijestee neemt jouw verzoek in behandeling en controleert alle (ingeleverde) gegevens. Deze medewerker neemt ook contact op met de verhuurder van de ruilkandidaat (als de ruilwoning van een andere corporatie is). Deze Nijestee-medewerker blijft jouw contactpersoon voor de woningruil.

Stap 3: Nijestee komt op bezoek
Na de controle van de gegevens volgt een inspectie van de ruilwoning door een medewerker van Nijestee. Bij deze inspectie moeten jij als huurder en de ruilkandidaat beiden aanwezig zijn. Tijdens deze inspectie kijkt de medewerker of er reparaties uitgevoerd moeten worden en of de woning geruild kan worden.

Stap 4: Definitief akkoord
Als Nijestee en de verhuurder van de ruilkandidaat (als de ruilwoning van een andere corporatie is) akkoord gaan met de woningruil, bepalen we samen de ingangsdatum. Als de ingangsdatum van beide huurcontracten bekend is, is de woningruil definitief akkoord. De ingangsdatum van de ruil is altijd op de eerste dag van een maand.

Stap 5: Huurcontract tekenen en verhuizen
Als de huurcontracten zijn getekend, mag je de sleutels onderling uitwisselen op de ingangsdatum van het huurcontract. Je kunt nu verhuizen!

Ook belangrijk: jouw inschrijving bij WoningNet vervalt
Na het tekenen van het huurcontract vervalt de inschrijving bij WoningNet. Je kunt een nieuwe inschrijving aanmaken als je opnieuw inschrijfduur wilt opbouwen. Woonduur bouw je op vanaf de ingangsdatum van jouw nieuwe huurcontract.

VOORWAARDEN

In de gemeente Groningen bieden woningcorporaties beschikbare sociale huurwoningen eenduidig en transparant aan via een aanbodsysteem www.WoningNet.nl. De inschrijftijd is bepalend voor het verkrijgen van een woning. Daarnaast gelden voorwaarden om voor een woning in aanmerking te komen. Voor woningruilverzoeken kunnen we afwijken van de inschrijfduur. Andere voorwaarden die ook gelden bij WoningNet blijven wel van toepassing, zoals het aanpassen van de huurprijs bij verhuizing, de huishoudgrootte en een inkomen volgens de regels van Passend Toewijzen. Deze manier moet ervoor zorgen dat iedere woningzoekende een gelijkwaardige kans krijgt om een sociale huurwoning te vinden in de gemeente Groningen.

Als jij of jouw ruilkandidaat niet voldoen aan de voorwaarden, kan de ruil niet doorgaan. Lees onderstaande voorwaarden daarom goed door om teleurstelling te voorkomen.

  • Jouw inkomen voldoet aan de regels van passend toewijzen. LET OP: dit is op basis van de nieuwe huurprijs.

  • Je woont minimaal 1 jaar in jouw huidige woning.

  • Het nieuwe huurcontract wordt minimaal voor 1 jaar aangegaan.

  • Ruilen kan alleen tussen (semi-)zelfstandige woningen.

  • Bij beide partijen is geen sprake van overlastmeldingen.

  • Bij beide partijen is geen sprake van huurachterstand of andere achterstallige verplichtingen.

  • Je staat ingeschreven bij WoningNet Groningen als je wilt ruilen met een woning van een van de Groninger corporaties.

  • Als je spullen wilt (laten) overnemen, regel je dat zelf met jouw ruilkandidaat.

  • Je neemt de woning over in de huidige staat, Nijestee brengt geen verbeteringen aan.

VERZOEK INDIENEN

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je een verzoek tot woningruil aanvragen. Je vult hiervoor het onderstaande formulier in. Jouw verzoek nemen we in behandeling als het formulier volledig is ingevuld. De volgende documenten van de ruilkandidaat moeten ook zijn ingeleverd:

• Inkomensverklaring van de Belastingdienst;
• Recente verhuurdersverklaring

Jouw verzoek stuur je naar huurzaken@nijestee.nl of Postbus 447, 9700 AK Groningen. 

De aanvraag voor woningruil wordt binnen 10 werkdagen in behandeling genomen.
De afhandeling van het verzoek tot woningruil duurt gemiddeld 6 weken.

Downloads

Aanvraagformulier woningruil
Passend toewijzen 2023