WAT IS EEN COÖPERATIE?

De coöperatieve vereniging is een rechtspersoon waarmee een groep mensen hun economische belangen regelt. De laatste jaren zijn er bijvoorbeeld ook energie- of zorgcoöperaties opgericht: de leden organiseren die voorzieningen onderling, los van de reguliere leveranciers. In de woningwet is geregeld dat groepen huurders een wooncoöperatie kunnen oprichten. De wooncoöperatie kan voor verschillende doelen worden opgericht: voor de koop van huizen, maar ook voor het onderhoud of beheer. Een wooncoöperatie komt in Nederland niet heel veel voor: hier is het gebruikelijk om te kopen of te huren. Maar in andere landen zoals in Duitsland wonen duizenden mensen op die manier.

WAAROM ZOU JE EEN WOONCOÖPERATIE WILLEN?

Achterliggend idee is dat bewoners meer (of alles) te zeggen krijgen over de manier waarop ze wonen en met wie ze wonen. Want binnen een coöperatie bepaal je als groep zelf de spelregels. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Een andere reden om een wooncoöperatie op te richten kan zijn dat bewoners denken dat wonen, onderhoud of beheer onderling goedkoper geregeld kan worden dan door een woningcorporatie.

WELKE VORM?

Een wooncoöperatie is er in meerdere vormen. Er is een variant van huur en koop, een variant waarin alleen het beheer van de corporatie wordt overgenomen, en er is de mogelijkheid om het gehele bezit over te nemen en de woningen weer aan de bewoners te verhuren. Daarnaast wordt onderzocht of een BV mogelijkheden biedt. Alle vormen hebben nadelen en voordelen.

HOE RICHT IK ALS HUURDER EEN WOONCOÖPERATIE OP?

De eerste stap is een duidelijk idee: wat wil ik zelf met buren delen en regelen? Zoek medestanders en maak van het idee een plan. Belangrijk onderdeel van dit plan is: wat wil en kan ik betalen? In de wet is geregeld dat een corporatie meewerkt om zo’n plan op te stellen als een groep huurders van minimaal 5 personen uit een woongebouw of straat zich meldt. Nijestee doet dat graag!

MEER WETEN?

Nijestee heeft ervaring met 2 bestaande coöperaties: de bewoners van 2 deze woongebouwen bepalen zelf het onderhoud en met wie ze wonen via een coöperatieve vereniging. Nijestee is eigenaar van de gebouwen gebleven. Neem voor meer informatie contact met ons op.