ANBI-status Nijestee 2022 (1).pdf

De bedragen in hoofdstuk 2 en 3 van bijgevoegd document zijn in duizendtallen weergegeven.