ANBI-status Nijestee 2023.pdf

De bedragen in hoofdstuk 2 en 3 van dit ANBI-formulier zijn in duizendtallen weergegeven.