Karlijn Toebast is met ingang van zomer 2020 bij Nijestee in vaste dienst als assetmanager. Dat is een nieuwe functie. Reden om haar eens te vragen wat ze eigenlijk doet.

Karlijn begint meteen te stralen: “Ik heb de leukste baan van Nijestee! Mijn werk gaat over de toekomst van onze woningen, wat bewoners vinden van hun woning en hoe we investeringen in woningen kunnen betalen. In vaktaal: ik houd me bezig met vastgoedsturing. Om mijn werk goed te kunnen doen zoek ik medewerkers op die de dagelijkse praktijk kennen van de technische kant van de woningen, contact met bewoners hebben, nieuwe gebouwen ontwikkelen en verstand hebben van geld. Daarnaast leg ik de verbinding met de strategische doelen die we als Nijestee hebben. Het gaat erom dat onze plannen en investeringen iets opleveren voor de stad, de buurt en de mensen die er wonen.” #samenmakenwehetverschil

Hoe word je assetmanager?
“Ik ben van oorsprong architect en heb acht jaar in Zeeland gewerkt. Daarvoor studeerde ik bouwkunde in Delft. In 2008 brak de financiële crisis uit en viel de bouwsector in heel Nederland stil. Tegelijkertijd was ik op zoek naar ander werk: een architect kijkt alleen naar één gebouw, ik wilde graag breder met woningen, mensen en wijken bezig zijn. Vanaf 2011 kon ik aan de slag in de corporatiesector. Eerst als projectontwikkelaar, daarna als programmamanager in de wijkvernieuwing. Na nog wat ervaringen bij andere corporaties in het noorden heb ik me steeds meer kunnen ontwikkelen op het gebied van vastgoedsturing. Ik zie verbanden tussen lange termijn plannen en bijvoorbeeld dagelijkse onderhoudsklachten over vocht en tocht.”

Welke informatie is van belang?
Karlijn vertelt dat ze in ‘wijksessies’ met collega’s veel informatie ophaalt. Vier perspectieven staan daarin centraal:

  • Geluk: zijn bewoners blij met hun buren en de wijk waar ze wonen, hoe gaat het met de leefbaarheid?

  • Kwaliteit: zijn woningen goed onderhouden en voldoende duurzaam om ook in de toekomst te kunnen verhuren?

  • Rendement: moet Nijestee veel geld toeleggen op bepaalde woongebouwen of leveren die juist geld op om in andere gebouwen te kunnen investeren?

  • Doelgroepen: welke groepen wonen er in de wijk, zijn die overwegend jong of oud, is er voldoende ruimte voor gezinnen of alleenstaanden en is er behoefte aan meer of juist minder sociale huurwoningen? Is hier sprake van de Ongedeelde Stad?

Naast onze eigen informatie over ons vastgoed en de bewoners hiervan zijn ook databronnen van andere partijen handig om te benutten. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over inkomen, leefstijlen, energietransitie en leefbaarheid.

Keuzes maken
Het voornemen is om in 2021 op deze manier een beeld te hebben van alle wijken waar Nijestee actief is. Iedere wijk is dan voorzien van een wijkstrategie. “Daarna zullen we keuzes zullen moeten maken tussen woongebouwen en buurten. Waar gaan we investeren? Welke woningen willen we verkopen? Welk woongebouw wordt gesloopt?” zegt Karlijn. Dat doen we trouwens nu ook al. Ieder jaar maken we een lijst van complexen die we duurzaam willen verbeteren. We kunnen niet alles tegelijk. Maar we kunnen wel in geval van specifieke problemen schuiven in de planning. Dat hebben we bijvoorbeeld in 2020 gedaan met een serie woningen waar bewoners last hebben van vocht en schimmel. De directie heeft ook een planning goedgekeurd om alle woningen met die bekende vocht- en schimmelproblemen binnen drie jaar aan te pakken. Ik wil vanuit mijn rol als assetmanager bijdragen om de goede dingen op het juiste moment te doen én op de juiste plek.”

Het beste voor de huurder
Investeringen gaan niet alleen over het aanpakken van bestaande woningen of de leefbaarheid in de buurt. Op dit moment staan er grote aantallen nieuwbouwprojecten op stapel waar ook veel geld naar toe gaat. Karlijn: “Het is een strategische beslissing om te bepalen op welke plek we bouwen, voor welke doelgroep en welke huurprijzen we vragen. Ook hierin heb ik een rol en zit ik bijvoorbeeld samen met leden van directie en management aan tafel, ook bij de gemeente en collega corporaties.”

“Het gaat mij uiteindelijk om het beste voor de huurder,” benadrukt Karlijn. Om goede beslissingen te kunnen nemen is voldoende kennis nodig. We halen met alles wat nu in gang is gezet al heel veel informatie op. Maar er zijn vast dingen die wel spelen, die ik nog niet weet. Als jou iets opvalt in woningen of in onze buurten mail deze naar info@nijestee.nl ter attentie van de assetmanager, zodat we het mee kunnen nemen in de keuzes die we maken voor gebouwen en buurten. #samenmakenwehetverschil”

MEER VERHALEN

"Er kan toch vaak meer dan je denkt."

"Verschil maken voor iemand die het nodig heeft."