Onderverhuren

In het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden staat vermeld dat u de woning zelf moet bewonen en het uw hoofdverblijf is. Een woning mag dus niet door u verhuurd worden, terwijl u zelf ergens anders verblijft. Samenwonen mag natuurlijk wel. De gemeente Groningen werkt met een verdeelsysteem dat ervoor moet zorgen dat de woningen eerlijk verdeeld worden. Wanneer een woning onderverhuurd wordt, moeten andere woningzoekenden langer wachten.

Tijdelijk onderverhuren

Gaat u lang op reis of voor een studie naar het buitenland? Als u toestemming heeft van Nijestee kunt u onder bepaalde voorwaarden uw huis wel tijdelijk onderverhuren. Hiervoor kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij Nijestee of gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier. Vermeld in uw brief:

  • de reden van de onderverhuur
  • de periode van de onderverhuur (maximaal 1 jaar)
  • adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres van de onderhuurder
  • uw tijdelijke contactgegevens tijdens de periode van onderverhuur

Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen en u ontvangt bericht. Het is mogelijk dat er om bewijsstukken wordt gevraagd.

Woont u in een woning of kamer waarbij voorzieningen als badkamer en keuken gedeeld worden dan vragen wij naast bovenstaande gegevens een verklaring van uw huisgenoten dat zij met de onderverhuur akkoord gaan.
Woont u in een jongerenwoning? Dan geldt dat de maximale leeftijd van de onderhuurder ook 26 jaar is.

Aanvraagformulier (tijdelijke) onderverhuur