De Huurdersraad haalt ook gevraagd en ongevraagd advies op bij bewoners. Dat kan gaan over onderwerpen die Nijestee zelf aandraagt, maar ook over elk ander onderwerp dat de Participatieraad voor bewoners belangrijk vindt. Om dat advies 'op te halen' kan de raad gebruik maken van BewonersAdviesGroepen of van andere methodes. De Huurdersraad helpt daarnaast mee met het werven en selecteren van de twee leden van de Raad van Commissarissen die op voordracht van de huurders benoemd worden.

De Huurdersraad heeft een eigen website, www.huurdersraadnijestee.nl met informatie, nieuws en evenementen. Ook is er nog één huurdersvereniging actief in de wijk Kostverloren.

ZIE OOK

JAARVERSLAG 2021 HUURDERSRAAD (VOORHEEN PARTICIPATIERAAD)

De Huurdersraad van Nijestee organiseert jaarlijks een Huurderscafé en jaarvergadering voor alle bewoners van Nijestee. De leden vertellen daar wat zij in het afgelopen jaar voor jou als huurder hebben betekend en wat de plannen voor het volgende jaar zijn. Ook schrijven ze jaarlijks een officiële verantwoording in de vorm van een jaarverslag. Het meest recente jaarverslag kun je hieronder downloaden.

Download

Jaarverslag 2021

HUURDERSCAFÉ

De Huurdersraad nodigt huurders actief uit om een bijdrage leveren aan hun taak om mee te praten en advies te geven. Om te horen wat er leeft bij de huurders van Nijestee organiseren ze daarom Huurderscafés in diverse wijken. Je kunt als bewoner in- en uitlopen en een bezoekje brengen aan de informatiemarkt. Onder het genot van een drankje kunnen huurders en andere partijen met elkaar in gesprek over allerlei zaken die in de buurt op het gebied van wonen spelen. Ook medewerkers van Nijestee zijn aanwezig bij het Huurderscafé, zodat bewoners via de Huurdersraad ook met Nijestee in gesprek kunnen.

Wat kun je verwachten bij het Huurderscafé?

  • kennismaken met de Huurdersraad

  • informatie krijgen over actuele thema’s bij jou in de buurt

  • klustips krijgen van vakmannen van Nijestee

  • in gesprek met medewerkers van Nijestee

  • kennismaken met WeHelpen

  • meedenken over onderwerpen voor een BewonersAdviesGroep

  • jouw buurtbewoners ontmoeten