Toelichting 'Regeling voor medewerking aan woningverbetering per straat of gebouw'

Wat is het verschil tussen onderhoud aan uw woning en woningverbetering? En wanneer heeft u recht op een vergoeding? Dat leest u hieronder.

Wat is onderhoud?

Iedere eigenaar moet zijn huis onderhouden, Nijestee dus ook. Onderhoud van uw woning zorgt ervoor dat u fijn in uw woning kunt wonen. Door onderhoud uit te voeren voorkomen we lekkages of rottende kozijnen. Daarnaast zorgt onderhoud ervoor dat u veilig in uw woning kunt wonen. Woningen van Nijestee voldoen aan de eisen van brandveiligheid en alle andere wettelijke voorschriften. Bij onderhoud van uw woning verandert er niets aan de kwaliteit van uw woning: u houdt dezelfde ruimte, de kamers blijven even groot en de keuken of badkamer worden niet luxer. De huur van uw woning blijft ook gelijk. We rekenen erop dat u Nijestee in de gelegenheid stelt om onderhoud uit te kunnen voeren. Bij onderhoud heeft u geen recht op een vergoeding voor de overlast die het werk met zich mee kan brengen.

Wat is verbetering?

Oudere woningen zijn gebouwd volgens de eisen die in die tijd golden. Vroeger was het bijvoorbeeld normaal om enkel glas te plaatsen. Ook zijn oudere woningen minder goed geïsoleerd dan de woningen die nu nieuw gebouwd worden. Daarom is de kans groot dat u iedere maand een relatief hoog bedrag aan uw energieleverancier betaalt. Door uw woning te verbeteren gaan de deze kosten omlaag, als u op dezelfde manier gebruik blijft maken van uw woning.

Als we het dak van uw woning niet alleen gaan vervangen maar ook isoleren, wordt uw woning beter. U merkt dat uw woning koeler blijft in de zomer en warmer is in de winter. U hoeft hierdoor minder te stoken. Ook de plaatsing van zonnepanelen is een verbetering: u kunt hierdoor uw eigen energie opwekken en dat kan nu niet. Voor verbetering vraagt Nijestee een huurverhoging. We hebben als uitgangspunt dat bewoners gemiddeld in totaal minder betalen voor het wonen. Bij verbetering van uw woning bieden we een vergoeding voor de overlast die het werk met zich mee kan brengen.

Wanneer starten de werkzaamheden?

We maken eerst een plan dat speciaal voor uw straat of bouwblok geldt. We vragen aan alle huurders van die woningen wat ze van ons voorstel vinden. We leggen de plannen uit, denken met u mee en beginnen pas nadat u en uw buren mee willen werken. Hierover informeren we u per brief. Het voorstel is redelijk volgens de wet als minimaal 70% van alle huurders in uw straat of bouwblok instemt. Daarna gaan we de werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren.

Bent u het niet eens met het voorstel? Dan kunt u binnen acht weken na ontvangst van de brief (waarin staat dat 70% akkoord is) aan de rechter vragen of ons voorstel aan u redelijk is. De rechter geeft hier vervolgens een oordeel over. Gaat u wel akkoord met de werkzaamheden, maar niet met de hogere huurprijs? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens de werkzaamheden of de behandeling door een van de medewerkers, neem dan contact op met Nijestee. Nijestee probeert dan in overleg met u de klacht op te lossen. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen, Postbus 7104, 9701 JC Groningen. Telefoonnummer (050) 369 36 98.

Tot slot

We doen ons uiterste best om de plannen in goed overleg met u voor te bereiden. Door omstandigheden kan het zijn dat de plannen toch niet uitgevoerd kunnen worden of vertraging oplopen, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving of andere omstandigheden. Nijestee informeert u daar zo snel mogelijk over.