VERGOEDINGEN VOOR MEDEWERKING AAN WONINGVERBETERING

Ieder jaar kiezen we een aantal straten of woongebouwen die we in zijn geheel willen verbeteren en energiezuinig maken. Vaak zijn deze woningen aan onderhoud toe. Alle woningen moeten bijvoorbeeld eens in de zoveel jaar geschilderd worden en daken en installaties zijn op een gegeven moment toe aan vervanging. Dit soort werkzaamheden willen we zoveel mogelijk combineren. Zo kunnen we de overlast die het werk voor jou met zich mee kan brengen zoveel mogelijk beperken.

Er is verschil tussen verbetering en onderhoud. Voor onderhoudswerkzaamheden kun je geen vergoeding krijgen. Je kunt wel een vergoeding krijgen als wij voorstellen om jouw woning te verbeteren.
We hebben een Regeling voor medewerking aan woningverbetering (pdf) vastgesteld waarin staat waar je recht op hebt.

Deze regeling geldt voor de huurders van Nijestee.

TOELICHTING 'REGELING VOOR MEDEWERKING AAN WONINGVERBETERING PER STRAAT OF GEBOUW'