Beijum is gebouwd in de jaren tachtig en ligt ten noordoosten van het centrum. De wijk is ruim opgezet en kent veel groen. In de wijk vind je diverse voorzieningen, zoals scholen en winkels. Sportliefhebbers komen aan hun trekken in het nabijgelegen natuurpark Kardinge. De buurtcentra in Beijum organiseren verschillende activiteiten voor de bewoners. De straatnamen zijn afgeleid van heerden. Heerd is de naam voor een boerderij in Groningen.

De website Beijum.orgis een initiatief van de Bewoners Organisatie Beijum (BOB) , en op deze website vind je nieuws en achtergronden over zaken die over Beijum gaan.

AANBOD

Nijestee heeft in Beijum een gevarieerd woningaanbod. De woningen zijn geschikt voor gezinnen, ouderen en jongeren. Als er woningen vrij komen, vind je deze via WoningNet. Soms bieden we ook voormalige sociale huurwoningen te koop aan. Dat aanbod vind je hier.

PRETTIG WONEN

Nijestee wil graag dat bewoners prettig wonen. Dat begint met een goede woning waar je je thuis voelt. Maar ook de straat en de buurt zijn belangrijk. Meedoen met je buurtgenoten en met de samenleving draagt bij aan prettig wonen. En dat je je veilig en geborgen voelt in je buurt.
Dat is heel wat! Om het mogelijk te maken dat jij prettig woont, doet Nijestee van alles. Hier staat een overzicht >

AFBREKEN JONGERENGEBOUW WIBENAHEERD 4 T/M 136

In 2021 besloot Nijestee om het jongerengebouw aan de Wibenaheerd af te breken en nieuw te gaan bouwen op die plek. Vervolgens hebben we de bewoners daarover geïnformeerd. We willen van de Wibenaheerd weer een fijne en prettige plek maken om te wonen.

Waarom worden de woningen afgebroken?
Keuze voor nieuwbouw maken we niet zomaar. We hebben gekeken naar het onderhoud van de woningen, het wooncomfort (bijvoorbeeld de gevelkachel) en de leefbaarheid. Sloop en nieuwbouw is ook het advies van het bureau dat is ingeschakeld.

Beijum Bruist
Vanuit de wijkvernieuwing Beijum Bruist wordt gewerkt aan een plan om Beijum-Oost te verbeteren. Dit doen we samen met bewoners, woningcorporaties de Huismeesters, Patrimonium, gebiedsontwikkelaar Synchroon en WIJ-Beijum. De Wibenaheerd valt in dit plangebied en de plannen voor dit gebied hangen met elkaar samen. Dit plan is helaas nog niet concreet.

Sociaal Plan Wijkvernieuwing voor de bewoners
Vanaf maart 2023 konden de bewoners verhuizen met een Sociaal Plan. In het Sociaal Plan staat wat wij doen om te helpen en waar de bewoner recht op heeft. Veel bewoners zijn al verhuisd naar een nieuwe plek.

Tijdelijke verhuur woningen
De woningen die zijn opgezegd, verhuurt Nijestee tijdelijk via WoningNet tot we de woningen afbreken. Er staan een paar woningen leeg voor andere projecten in de buurt, bijvoorbeeld planmatig onderhoud.

Afbraak in 2026
De planning is aangepast om aan te sluiten op de plannen rondom de wijkvernieuwing Beijum Bruist. We willen in 2026 de woningen afbreken.

Vragen?
Stuur een e-mail naar woonzaken@nijestee.nlof bel (050) 853 35 33.

BEIJUMERWEG 24-26 AFBREKEN EN NIEUWBOUW

Aan de Beijumerweg 24-26 staat een dubbele tuinderswoning. De bewoners, een woongroep, gaven onder andere aan dat het lastig was om de woning warm te krijgen en te houden. We hebben onderzocht of we deze woning konden verduurzamen. Helaas bleek dit niet haalbaar. Ook de hoofddraagconstructie voldoet niet meer. Nijestee heeft daarom besloten om de woning af te breken. In september 2023 begonnen we met de voorbereidingen om het huidige gebouw af te breken.   

We zijn met de gemeente en een architect in gesprek voor het maken van een plan. Als we meer weten over het plan informeren we de buurt.

PLANNEN VOOR WONINGVERBETERING IN BEIJUM

We hebben plannen om een aantal woningen in Beijum in 2024 te verbeteren.

Meer informatie

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN BEIJUM 2024

Adres

Werkzaamheden

Wibenaheerd 199 t/m 205

Buitenschilderwerk

Wibenaheerd 206 t/m 381

Buitenschilderwerk

Barmaheerd 1 en 2, 25 t/m 26 en 33 t/m 36

Buitenschilderwerk

MEEDOEN OF -PRATEN?

Heb je een idee om de buurt nog mooier te maken? Neem dan contact op met Yvette de Vries, de wijkcoördinator van Nijestee voor deze wijk. Zij kan je helpen om te zien of jouw idee uitgevoerd kan worden. Je kunt haar bereiken via telefoonnummer (050) 853 35 33 of via woonzaken@nijestee.nl of vul onderstaand formulier in.

MUURSCHILDERING IS PORTRET VAN DE BUURT

"Ik voel me nu veiliger; de buurtbewoners blijken allemaal gewoon mensen te zijn.

Bewoonster én kunstenares Catharina Nieuwenhout pimpte haar plek en creëerde op die manier verbinding met haar nieuwe buren.

LEES MEER

JOUW BUURTBEHEERDER: ADAM KARAASLAN

Adem Karaaslan

Telefoonnummer: (050) 853 35 33
E-mail: woonzaken@nijestee.nl