WAT IS ONDERHOUD?

Iedere eigenaar moet zijn huis onderhouden, Nijestee dus ook. Onderhoud van jouw woning zorgt ervoor dat je fijn in jouw woning kunt wonen. Door onderhoud uit te voeren voorkomen we lekkages of rottende kozijnen. Daarnaast zorgt onderhoud ervoor dat je veilig in jouw woning kunt wonen. Woningen van Nijestee voldoen aan de eisen van brandveiligheid en alle andere wettelijke voorschriften. Bij onderhoud van jouw woning verandert er niets aan de kwaliteit van jouw woning: je houdt dezelfde ruimte, de kamers blijven even groot en de keuken of badkamer worden niet luxer. De huur van jouw woning blijft ook gelijk. We rekenen erop dat je Nijestee in de gelegenheid stelt om onderhoud uit te kunnen voeren. Bij onderhoud heb je geen recht op een vergoeding voor de overlast die het werk met zich mee kan brengen.

WAT IS VERBETERING?

Oudere woningen zijn gebouwd volgens de eisen die in die tijd golden. Vroeger was het bijvoorbeeld normaal om enkel glas te plaatsen. Ook zijn oudere woningen minder goed geïsoleerd dan de woningen die nu nieuw gebouwd worden. Daarom is de kans groot dat je iedere maand een relatief hoog bedrag aan jouw energieleverancier betaalt. Door jouw woning te verbeteren gaan de deze kosten omlaag, als je op dezelfde manier gebruik blijft maken van jouw woning.

Als we het dak van jouw woning niet alleen gaan vervangen maar ook isoleren, wordt jouw woning beter. Je merkt dat jouw woning koeler blijft in de zomer en warmer is in de winter. Je hoeft hierdoor minder te stoken. Ook de plaatsing van zonnepanelen is een verbetering: je kunt hierdoor jouw eigen energie opwekken en dat kan nu niet. Voor verbetering vraagt Nijestee een huurverhoging. We hebben als uitgangspunt dat bewoners gemiddeld in totaal minder betalen voor het wonen. Bij verbetering van jouw woning bieden we een vergoeding voor de overlast die het werk met zich mee kan brengen.

WANNEER STARTEN DE WERKZAAMHEDEN?

We maken eerst een plan dat speciaal voor jouw straat of bouwblok geldt. We vragen aan alle huurders van die woningen wat ze van ons voorstel vinden. We leggen de plannen uit, denken met je mee en beginnen pas nadat je en jouw buren mee willen werken. Hierover informeren we je per brief. Het voorstel is redelijk volgens de wet als minimaal 70% van alle huurders in jouw straat of bouwblok instemt. Daarna gaan we de werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren.

Ben je het niet eens met het voorstel? Dan kun je binnen acht weken na ontvangst van de brief (waarin staat dat 70% akkoord is) aan de rechter vragen of ons voorstel redelijk is. De rechter geeft hier vervolgens een oordeel over. Gaat je wel akkoord met de werkzaamheden, maar niet met de hogere huurprijs? Dan kun je de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen.

KLACHTEN

Als je niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens de werkzaamheden of de behandeling door een van de medewerkers, neem dan contact op met Nijestee. Nijestee probeert dan in overleg met jou de klacht op te lossen. Wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je een klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen, Postbus 7104, 9701 JC Groningen. Telefoonnummer (050) 369 36 98.

TOT SLOT

We doen ons uiterste best om de plannen in goed overleg met je voor te bereiden. Door omstandigheden kan het zijn dat de plannen toch niet uitgevoerd kunnen worden of vertraging oplopen, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving of andere omstandigheden. Nijestee informeert je daar zo snel mogelijk over.