IS HET EEN KLACHT OF IETS ANDERS?

Wat is een klacht en wat is een melding en wat is een vraag? Dat leggen we hieronder uit.
We willen jouw klacht of melding of vraag zo goed en snel mogelijk behandelen. Daarom is het handig dat je weet waarover je het hebt. Lees de uitleg hieronder, met jouw vraag of melding of klacht in het achterhoofd. En klik dan op de link die daar het best bij past.

Reparatieverzoek
Is er iets kapot in je woning of daaromheen? Lees op deze pagina hoe dit kunt melden. Hier vind je hoe je een reparatieverzoek indient, een verstopping meldt, en glasservice inschakelt.

Overlast
Ervaar je overlast, bijvoorbeeld van je buren? Kijk hier wat je kunt doen. Misschien kun je in gesprek, en anders meld je de overlast.

Woonomgeving
Ligt er vaak rotzooi in de struiken, is er iets kapot in de fietsenstalling, is het trappenhuis vies of zoiets dergelijks? Dan gaat het om de woonomgeving, waar onze buurt- en complexbeheerders vaak een oplossing voor hebben. Zij zien niet alles, dus het is fijn als je het meldt via het contactformulier.

Algemene vraag
Heb je een algemene vraag? Misschien staat het antwoord erop al bij de veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet? Stel dan je vraag via het contactformulier.

Klacht
Dien een klacht in als je niet tevreden bent met iets wat wij of onze partners doen of zeggen. Via deze pagina kun je een klacht indienen.

KLACHT INDIENEN

Stuur je klacht via onderstaand formulier naar ons. Ook klachten die je per brief, e-mail of telefoon meldt, nemen we volgens de klachtenprocedure in behandeling. Je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van onze klachtencoördinator. We zorgen ervoor dat we je binnen 10 werkdagen laten weten hoe we met jouw klacht omgaan.

Niet tevreden met de uitkomst? Misschien kunnen andere organisaties je verder helpen: 

  • Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties (zie verderop deze pagina)

  • Huurcommissie (pas nadat je je klacht aan de Klachtencommissie hebt voorgelegd) 

  • Nederlandse Woonbond

Geef je klacht via onderstaand klachtenformulier aan ons door.

ZELF PROBEREN

Probeer klachten over Nijestee of Woonurgentie Groningen altijd eerst onderling op te lossen. Dus door je klacht te melden bij ons of Woonurgentie Groningen. Je kunt dan gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. 

KLACHTENCOMMISSIE GEZAMENLIJKE CORPORATIES

De Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties is door de woningcorporaties in de stad Groningen ingesteld. Het doel van de commissie is het belang van huurders te beschermen. De commissie is onafhankelijk.

Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, of dat je er samen niet uitkomt. Je kunt dan een beroep doen op de Klachtencommissie. De commissie bemiddelt of brengt een advies uit aan de corporatie. Je kunt bij de Klachtencommissie terecht met klachten over bijvoorbeeld:

  • Woonurgentie Groningen (beslissing urgentieaanvraag en dergelijke);

  • De toepassing van de regels van het toewijzen van woningen;

  • De dienstverlening van de corporatie;

  • De manier waarop je bent behandeld door de corporatie;

  • De hoogte van aanvullende vergoedingen bij wijkvernieuwing;

  • De vervangende woonruimte bij wijkvernieuwing;

  • De manier waarop de herhuisvesting wordt geregeld bij wijkvernieuwing.

Voor meer informatie over de werkwijze van de Klachtencommissie, kun je deze folder (pdf) downloaden.

De Klachtencommissie werkt volgens dit reglement (pdf).

CONTACT MET DE KLACHTENCOMMISSIE

Mail jouw klacht naar de Klachtencommissie via secretariaat@kc-groningen.nl.

Of stuur je klacht per post naar:

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties
Postbus 7015
9701 JA Groningen