Medewerkers van Nijestee hebben zich een kwartaal in 2023 gericht op (talent)ontwikkeling en leren. Er zijn verschillende manieren waarop je kan leren. Dit kan via een scholing, door zelfstudie of door te leren door te doen. Dit laatste wordt ook wel ‘lerend werken’ genoemd. Door bewust leren toe te passen in je werk, ontwikkel je jezelf en elkaar en daarmee ook de organisatie.

Aanpassen is nodig
Lerend werken wordt steeds belangrijkers door de snelle veranderingen in de wereld om ons heen. Door het continu toepassen van verbeteringen en aanpassingen in je dagelijks werk zorg je uiteindelijk ervoor dat we als organisatie kunnen blijven meebewegen met onze omgeving. En met de tijd.

Video ter inspiratie
Nijestee geeft op verschillende manieren vorm en inhoud aan lerend werken. Zo leren en ontwikkelen we samen met strategische partners op basis van co-creatie, werken we in scrum-teams en hebben we een multi-company traineeship ontwikkeld. Samen met FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties) hebben we hier 3 video’s voor gemaakt, ook om andere corporaties te inspireren (via www.watdoejijmorgen.nl).

MEER VERHALEN

"Er kan toch vaak meer dan je denkt."

"Verschil maken voor iemand die het nodig heeft."