Als projectontwikkelaar ben ik vanaf de eerste fase betrokken bij een proces voor nieuwbouw. Voor een bouwlocatie stel ik het programma van eisen vast, passend binnen het beleid van Nijestee. Als sociale corporatie bieden we ruimte aan verschillende doelgroepen. Hiervoor integreer ik specifieke woonwensen in het ontwerp. Verder houd ik me bezig met het verbeteren van bestaande woningen om de energiekosten voor bewoners omlaag te brengen en het comfort te verhogen. Juist die afwisseling maakt mijn werk leuk!

Ruimte voor iedereen
Bij de wijkvernieuwing in de Grunobuurt ben ik vanaf het begin betrokken. In de Grunobuurt zijn we bezig met het ontwikkelen en bouwen van nieuwe woningen. Hieraan voorafgaand is het lang de vraag geweest of we er zouden renoveren of slopen. In samenspraak met de gemeente en bewoners is er uiteindelijk een nieuw plan voor de buurt gemaakt. In deze nieuwe woonwijk kan men opgroeien, pensioneren en zijn er aangepaste woningen voor mensen met een beperking.

Keuzes altijd in afstemming met de bewoners

Joke - Projectontwikkelaar

Ik heb veel plezier in mijn werk. Binnen de kaders heb ik een hoge mate van vrijheid. Bij nieuwbouw zit ik met een team van externe partijen aan tafel. En voor het verbeteren van het wooncomfort bij bestaande woningen werk ik veelal samen met collega’s. De keuzes worden altijd in afstemming met de bewoners gemaakt. Er wordt weer volop gebouwd in Groningen, ook voor statushouders en jongeren. In het ontwerp zorg ik er voor dat de woningen toekomstbestendig, energiezuinig én betaalbaar zijn!

MEER VERHALEN

"Er kan toch vaak meer dan je denkt."

"De goede dingen op het juiste moment doen én op de juiste plek."