Tevreden huurders, daar gaan we voor

Geplaatst op

In december 2013 is de Participatieraad opgericht als alternatief voor de laatst overgebleven en reeds opgeheven huurdersverenigingen. Janny is vanaf het begin hierbij betrokken. Daarvoor was zij twaalf jaar bestuurslid van de huurdersvereniging Vinkhuizen. We spreken elkaar bij het Participatiecafé. Dit is één van de manieren waarop de Participatieraad in gesprek gaat met huurders om te horen wat er leeft.

Wat haar werk zo bijzonder maakt? “Huurders worden door ons gehoord. De Participatieraad zet zich in om de stem van de huurders ook terug te zien in het beleid van Nijestee. Want tevreden huurders daar gaan we voor.”

Janny vertelt dat de Participatieraad ook zorgt voor de voordracht van leden die namens de huurders zitting nemen in de Raad van Commissarissen. "Ik doe dit met veel plezier en leer daardoor nieuwe mensen kennen. We vergaderen acht à tien keer per jaar. Daarnaast zijn er nog verschillende werkgroepen die zich verdiepen in bepaalde onderwerpen zoals bijvoorbeeld de begroting, prestatieafspraken of communicatie. Op dit moment blazen we de website nieuw leven in, neem er gerust eens een kijkje !"

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Hagen snoeien we 2x: begin & einde zomer

Nijestee beheert zo’n 20 kilometer aan hagen in voor-en achtertuinen in de stad. Dat is omgerekend ongeveer 13 voetbalvelden aan te snoeien oppervlakte… We snoeien alle hagen 2x: in juni/juli en september/oktober.
Lees meer

Opdrachtgeverschap begint met samenwerken

Nijestee is al meer dan 100 jaar een belangrijke partner in de ontwikkeling van onze mooie stad. Bijvoorbeeld als opdrachtgever voor nieuwbouw en onderhoud. Goed opdrachtgeverschap begint wat ons betreft bij de manier waarop we samenwerken met onze partners. Dit hebben we, samen met partners, verwoord in onze visie op opdrachtgeverschap.
Lees meer