VERSCHILLENDE BELANGEN MET ALLE PARTIJEN COMBINEREN TOT EEN GOED PLAN

Sinds 1 maart 2021 werkt Sjoukje Veenema bij Nijestee als procesmanager stedelijke vernieuwing. Dit is een nieuwe functie. Waarom is dat en wat gaat ze doen?

Eerdere ervaringen
"Ik heb 20 jaar geleden voor Nijestee gewerkt als wijkontwikkelaar. In 1998 spraken de corporaties en de gemeente af om een fors aantal wijken aan te pakken. In bijvoorbeeld Vinkhuizen, de Oosterparkwijk en De Wijert waren er veel verouderde sociale huurwoningen en vaak ook veel van hetzelfde type. Als iemand een groter huis wilde kopen of huren in de eigen wijk, was dat vaak niet mogelijk. In die wijken hebben we toen veel huurwoningen vervangen of samengevoegd. Op die manier is er nu voor iedereen meer te kiezen in die wijken", vertelt Sjoukje.

Nieuwe start
Dit soort plannen is ingewikkeld: je hebt met veel partijen te maken en de nieuwe situatie moet echt iets toevoegen voor de bewoners en liefst ook voor voorzieningen als winkels of scholen. De wijkvernieuwing kwam stil te liggen na de financiële crisis eind 2008. Gemeenten en corporaties moesten bezuinigen en bouwplannen belandden in de ijskast. Ondertussen bleef er in de stad een grote vraag naar woningen. Zo rond 2015 konden de bouwplannen weer gezamenlijk opgepakt worden. In 2020 leverde Nijestee 600 nieuwe woningen op, de productie is ondertussen goed op stoom gekomen. Voor de komende jaren gaat Nijestee onder andere in bestaande wijken als Kostverloren en Selwerd verouderde woningen vervangen door nieuwbouw. Maar hoe doe je dat ook maar weer?

Ingewikkelde opdracht
Sjoukje: "Ik denk dat het alleen nog maar ingewikkelder is geworden, vergeleken met 20 jaar geleden. Het Rijk heeft beslist dat corporaties alleen nog maar sociale huurwoningen mogen bouwen en beheren. Er komt een beetje ruimte voor iets duurdere huurwoningen, maar dat is nog steeds wel de bedoeling. Dat betekent dat we voor nieuwe koopwoningen met marktpartijen gaan samenwerken. Ook spelen er nu thema’s als steeds vaker hete zomers en heftige regenbuien, stikstof, gezondheid, vergrijzing, armoede of eenzaamheid. Daarnaast komt er een nieuwe Omgevingswet die eisen stelt aan overleg met direct betrokken partijen. Vervolgens is er een groot tekort aan betaalbare huizen en willen we vaart maken. "

Ik ben avontuurlijk ingesteld en hou ervan om nieuwe wegen te zoeken en verbindingen te leggen.

Sjoukje Veenema -

Op avontuur
In de gemeente Groningen zijn meerdere corporaties actief. Nijestee is de eerste die speciaal iemand vrij maakt voor deze opgave. "Ik ben avontuurlijk ingesteld en hou ervan om nieuwe wegen te zoeken en verbindingen te leggen. In Selwerd wil ik bijvoorbeeld graag meer samen met de gemeente optrekken. Nijestee ontwikkelde voor de eerste fase eerst zelf een plan en verwerkte daarna de reacties. Voor de tweede fase gaan we vanaf de start bekijken wat de ambities zijn en welke discussiepunten er spelen," licht Sjoukje toe.

Belangen combineren
Eén van de discussiepunten is hoe er met bomen moet worden omgegaan. Veel mensen zijn gehecht aan bomen en willen dat bestaande bomen blijven staan. "Dat snap ik heel goed," knikt Sjoukje. "Ik hou ook erg van bomen. Ze zijn goed voor de stad, de mensen, de vogels en de vleermuizen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet alle moeite gaat doen om elke bestaande boom te behouden. Je kunt er ook voor kiezen om een plan te maken met méér bomen. Die kun je dan een plek geven waardoor ze iets toevoegen aan de beleving van de nieuwe ruimte die er komt. Vernieuwing van een gebied heeft altijd grote gevolgen voor de bewoners en gebruikers. De verschillende belangen probeer ik met alle partijen te combineren tot een goed plan."

Samenwerken
Sjoukje kent de stad goed. Ze groeide op in de provincie. Daarna studeerde ze bouwkunde in Groningen en werkte ze eerder ook bij andere corporaties. Dit komt in haar nieuwe functie goed van pas: "Ik ken vanuit het verleden veel mensen bij andere Groningse corporaties, de gemeente en in de bouwwereld. Daardoor kan ik gemakkelijk iemand opbellen om een afspraak te maken of een wandeling te maken. Dit is het eerste wat ik ga doen: oude banden opnieuw aanhalen, kennis maken met bewoners en de wijken verkennen. Van daaruit wil ik samenwerken naar mooie, betaalbare woningen in fijne buurten."

MEER VERHALEN

"Er kan toch vaak meer dan je denkt."

"Verschil maken voor iemand die het nodig heeft."