BIJZONDERE DOELGROEP

Sommige mensen lopen vast in hun leven en hebben behoefte aan hulp bij het zelfstandig wonen. Hierbij maken we onderscheid tussen hulp op afroep (ambulante hulpverlening) en beschermd wonen (wonen met continue zorg van een zorginstelling). Denk aan mensen met:

  • een (licht) verstandelijke beperking;

  • een lichamelijke beperking;

  • een psychi(atr)ische aandoening, in vele vormen/aandoeningen en gradaties;

  • verslavingsproblematiek;

  • een detentie/strafrecht-verleden;

  • vergunninghouders

We wijzen woningen toe aan bovenstaande personen in onze bestaande woningen waarbij we vooraf afspraken maken met de hulpverleners of begeleiders.  

10% IN NIEUWBOUW

Zorginstellingen hebben vaak niet genoeg woningbezit om alle cliënten te huisvesten. Zij weten het beste wie wanneer in welke vorm van huisvesting past. Wonen en zorg van de cliënt zijn hierbij aan elkaar verbonden. We besloten daarom sinds 2019 om 10% van onze nieuwbouwwoningen vrij te houden voor zorginstellingen, met als doel:

  • Het vergroten van de slaagkans voor bijzondere doelgroepen

  • Bijdragen aan de  doorstroom in de (zorg)instellingen waardoor daar weer ruimte ontstaat voor nieuwe cliënten ;

  • Een transparanter proces van toewijzen van nieuwbouwwoningen aan (zorg)instellingen;

  • Stimuleren van verschillende vormen van gemengde doelgroepen in complexen.

Bij het toewijzen van woningen aan bijzondere doelgroepen letten we goed op of de doelgroep past bij de wijk en haar bewoners. Daarnaast ook naar het hart en de inzet van de zorginstelling, dat zij ook de bewoner een goede ‘landing’ geven in hun nieuwe wijk. We werken in dit proces met de leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare personen van de Gemeente Groningen.

ZORGPARTIJEN

Er is in de gemeente Groningen geen woonruimteverdeelsysteem voor het toewijzen van woningen aan zorginstelling. De grootste (zorg)instellingen aan wie wij momenteel woonruimte beschikbaar stellen zijn Stichting Cosis, Het Kopland en Lentis. Zorginstellingen reageren heel positief op ons initiatief.

Bake Berga is enthousiast over het project. Lees zijn verhaal hier.

BEWONERSVERHAAL

Lees het bewonersverhaal van Sietske op onze website. Zij woont in een Schots & Scheef-woning in het Ebbingekwartier.