NIJESTEE BIEDT RUIMTE AAN (ZORG)INSTELLINGEN

Berga is assetmanager op de vastgoedafdeling bij Lentis. Vanuit die functie weet hij als geen ander hoe lastig het is om geschikte woonruimte te vinden voor de cliënten van de GGZ-instelling: "Het is echt heel moeilijk, en al helemaal in een stad als Groningen. Je concurreert natuurlijke met de rest van de woningzoekenden, in een woningmarkt die nog nooit zo oververhit is geweest als nu. En dan heb je als zorginstelling vaak ook nog de wens dat een x-aantal eenheden gecentreerd bij elkaar zit.” Kom er maar eens om.

HELIXTOREN

Het project Nijestee biedt ruimte aan (zorg)instellingen was dan ook meer dan welkom, toen het in 2020 werd geïntroduceerd. "Nijestee heeft ons toen, net als andere zorgpartijen, actief benaderd met hun nieuwe initiatief. Dat was meteen al een heel compleet verhaal, waarin de tender voor de woningen werd uitgezet. Dat betrof toen de Helixtoren; daar hebben we direct met veel enthousiasme aan meegedaan: het was een uitgelezen kans voor ons om aan huisvesting voor onze cliënten te komen, en tegelijkertijd de doorstroom te verbeteren.”

Inmiddels worden 21 wooneenheden in de toren bewoond door cliënten van Lentis. Voor het zo ver was hebben Nijestee en Lentis gezamenlijk goed nagedacht hoe ze het beste invulling konden geven aan dit project: "Welke doelgroep past er goed in zo’n gebouw? Hoe gaat dat met andere huurders? Kunnen cliënten en andere bewoners wat voor elkaar betekenen? Dat hebben we van te voren allemaal met elkaar besproken: dan maak je meteen een goede start op zo’n locatie.”

NIEUW WOONGEBOUW IN HELPMAN

Aan de andere kant van de stad, in Helpman, heeft Lentis nog eens 4 appartementen in gebruik, aan de Van Houtenlaan, waar sinds kort een nieuw woongebouw van Nijestee staat. "De woningen zitten verspreid door het gebouw. Het zijn zogeheten doorstroomwoningen, bedoeld voor mensen die uit een meer gecentreerde setting komen, maar nu toe zijn aan een volgende stap. Hier wonen ze zelfstandig, maar als het nodig is kunnen ze gebruik maken van hulp op afroep.”

„Dit heeft een grote impact op Lentis en haar cliënten”

Naast de Helix (21 plekken) en de Van Houtenlaan (4 plekken) heeft Lentis dankzij Nijestee biedt ruimte ook nog eens 19 cliëntplekken kunnen toevoegen in Atlas, een grote woontoren in Paddepoel. "Dan heb je het bij elkaar al over 44 plekken, dat is echt substantieel en het heeft een grote impact op Lentis en haar cliënten. Het betekent namelijk dat we mensen van de wachtlijst kunnen plaatsen, waardoor de wachtlijst natuurlijk slinkt. Daarnaast kun je met al die extra plekken doorstroom genereren vanuit gecentraliseerde begeleid-wonen-voorzieningen, naar bijvoorbeeld die doorstroomwoningen in de Van Houtenlaan.” Dit sneeuwbaleffect is niet te onderschatten, stelt Berga: "Dit programma doet heel veel voor ons.”

Tekst: Peter Dicke