ORGANISATIE EN BESTUUR

Nijestee is een stichting. Ruim 200 medewerkers zijn dagelijks aan het werk, verdeeld over verschillende teams.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De raad van commissarissen is de interne toezichthouder.

VERANTWOORDING

Ieder jaar maken we plannen om nog beter in de stad te wonen. We vertellen graag of dat lukt en hoe we werken.

VISIE EN KEUZES

Om de juiste dingen voor de stad te doen, stellen we iedere drie jaar onze strategie bij.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Nijestee werkt met verschillende organisaties samen om goed in de stad te wonen.

JAARVERSLAGEN

Elk jaar beschrijven we in het jaarverslag wat er van onze beleidsvoornemens terecht is gekomen. In het jaarverslag leggen we ook verantwoording af over het intern toezicht en geven we inzicht in de financiële positie van Nijestee.