We hebben blijvend innovatieve ideeën nodig die ons kunnen helpen en inspireren om onze opgave te realiseren. Dit traject is bedoeld om deze innovaties te vinden, te bedenken, te verbinden en te integreren in het nieuwe proces. We zoeken daarvoor innovatiepartners die een duidelijk en helder beeld hebben hoe we een bijdrage leveren aan het blijvend realiseren van comfortabele, duurzame en betaalbare woningen, nu en in de toekomst.  

We richten ons op het verbeteren van onze bouwketen, maar staan ook open voor andere ideeën, producten of processen. Deze ideeën gaan we verzamelen en selecteren op haalbaarheid en schaalbaarheid. Vervolgens gaan we de ideeën met de meeste potentie koppelen aan de realisatiepartner en in uitvoering brengen. 

De inschrijving is gesloten. Een eerste selectie wordt op dit moment gemaakt. Mail voor vragen naar hetmoetanders@nijestee.nl

Download

Lees hier de volledige uitvraag